Hem

Ändring av sidan

Lämna en kommentar

Det kateketiska material som fanns på denna sida tidigare har nu flyttats över till ortodoxakyrkan.org

Annonser

Föreningar för ortodox religionsundervisning

Lämna en kommentar

Det finns många bra resurser tillgängliga för de ortodoxa föräldrar och församlingar som vill starta föreningar för ortodox religionsundervisning.

KPN har publicerat en mycket användbar handledning för religionsundervisning i församlingskontext: Kallad till kateket: Hur gör jag konkret? http://kpnkatalog.ebutiken.nu/kallad-till-kateket-konkret-p-171.html

Vad gäller läromedel så har man börjat översätta läroböckerna för den ortodoxa religionsundervisningen i den finländska grundskolan till svenska. Dessa böcker är litet dyra, men om man bildar föreningar för ortodox religionsundervisning kan man ta kostnaderna genom studiecirklar för vilka det går att söka bidrag (se nedan).

Lärobok för årskurs 1 och 2: http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9521331569

Lärobok för årskurs 3 och 4: http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=952133178X

Lärobok för årskurs 5: http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9521336366

Lärobok för årskurs 6: http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9521336374

Lärobok för årskurs 7: http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9521345349

Lärobok för årskurs 8: http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9521348909

Den finländska läroplanen för ortodox religionsundervisning är också användbar: https://ortodoxlund.wordpress.com/2012/11/04/ortodox-religionsundervisning-ur-den-finska-skolans-laroplan/

Sektionen för ortodox bildning och kultur på Bilda kan hjälpa praktiskt och ge ekonomiskt stöd till studiecirklar: http://bilda.nu/sv/Snabbval/OBK/

Ortodoxa kyrkan och Sveriges lag

Lämna en kommentar

Svensk lag erbjuder två huvudsakliga rättsfigurer för religionsgemenskaper: registrerat trossamfund (se http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/forforeningarstiftelser/trossamfund.4.3684199413c956649b55dc0.html) och ideell förening med religiöst ändamål (se http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/forforeningarstiftelser/ideellaforeningar.4.6a6688231259309ff1f800028215.html).

Det märks att en episkopalkyrkostruktur har varit förebilden för rättsfiguren trossamfund eftersom den organisatoriskt tillåter att trossamfundet (t.ex. en central kyrkoledning eller ett stift) har underordnade delar (t.ex. stift och församlingar).

Rättsfiguren trossamfund är det viktigaste redskapet för svensk religionspolitik (se http://www.regeringen.se/sb/d/14885) och är förutsättningen för att vara behörig för statligt stöd till trossamfund (se http://www.sst.a.se/).

Dessa rättsfigurer har särskilda krav på stadgarnas utformning, men Kyrkoordningen för Ortodoxa kyrkan i Finland (se http://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2007/20070174) innehåller bra förebilder för hur man kan formulera stadgar som är anpassade till den nordiska rättskulturens krav men samtidigt trogna den ortodoxa kyrkans kanonisk-rättsliga tradition.

Vad gäller andra kyrkliga anstalter (t.ex. kloster) utöver församlingar, stift och central kyrkoledning (t.ex. en ständig synod eller biskopskonferens) har jag fått veta från bekantar på Stockholms katolska stift att stiftelsen är den mest ändamålsenliga rättsfiguren (se http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/forforeningarstiftelser/stiftelser.4.6a6688231259309ff1f800028304.html).

Vad gäller kyrkliga föreningar för lekfolket så bör dessa beroende på deras ändamål antingen välja rättsfiguren ideell förening eller stiftelse om de behöver rättskapacitet för sin verksamhet.

Glad påsk och glad uppståndelse!

Lämna en kommentar

Sophiaföredrag i Lund

Lämna en kommentar

Hur man knyter ett ortodoxt radband

Lämna en kommentar

Metr. Kallistos Ware i Lund

Lämna en kommentar

Metropolit Kallistos Ware av Diokleia kommer till Lund i slutet av januari med följande program:

  • Måndag, den 28 januari, kl 18.00, aftongudstjänst, Sankt Laurentii kyrka, Kastanjegatan 19 C. Följt av ett föredrag: ”God and the world: the Orthodox theology of creation”.
  • Tisdag, den 29 januari, kl 16.00, fakultetsföreläsning: ”The dialogue between Orthodoxy and the West: problems and opportunities”, Centrum för teologi och religionsvetenskap.

 

Older Entries