Hem

Länkar

”Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren.” (Joh 10:11)

Inofficiell portal för ortodoxa kyrkor i Sverige

Ortodoxa stift som omfattar Sverige

Ortodoxa församlingar i Sverige

Ekumeniska patriarkatets församlingar i Sverige

Moskvapatriarkatets församlingar i Sverige

Serbisk-ortodoxa stiftets församlingar i Sverige

Rumänsk-ortodoxa stiftets församlingar i Sverige

Antiokias patriarkats församlingar i Sverige

Ortodoxa församlingar i Köpenhamn

”Och Symeon välsignade dem och sade till hans mor Maria: ‘Detta barn skall bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid – ja, också genom din själ skall det gå ett svärd – för att mångas innersta tankar skall komma i dagen.'” (Luk 2:34-35)

Ortodox kyrkosång på svenska

Ortodoxa och östkyrkliga föreningar

Förlag och boklådor

Bibeln

Teologisk utbildning

Ekumenik

Religionspolitik i Sverige

”Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig.” (Luk 1:48)

Annonser
%d bloggare gillar detta: